Den vanskeligste delen av oppstarten starter

Vi ønsker å gi selvstendige småbedrifter tilgang på faglige ressurser for å møte den stadig økende konkurransen fra kjeder og andre franchisevirksomheter. Helt sentralt er nødvendig og kritisk veiledning, læring og informasjon for å sikre økt salg og bedre fortjeneste. IBA vil sammen med våre medlemsbedrifter jobbe med en rekke temaer, overordnet og 1:1, og mest sentrale tema områdene for «lønnsomhets sikring» vil være:

Bransje kunnskap

Design/Interiør

Struktur/System

Økonomistyring

Markedsføring

IT-rådgivning

Regnskap

Juridisk råd